Menu đặc biệt

Bánh tôm

25,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Mẹt ăn vặt 4 người

129,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Mẹt ăn vặt 2 người

79,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Khoai lệ phố

3,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Khoai lang kén

7,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Khoai tây lắc

35,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Phô mai que

5,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Xoài lắc

15,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Cá viên

5,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Hướng dương

20,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Nem chua rán

5,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Thạch 7 màu

20,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]