Menu đặc biệt

Chè đậu đỏ

20,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Chè bưởi

20,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Chè thập cẩm

20,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Chè hạt sen

25,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Chè cốm

15,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Chè đỗ đen

15,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Chè hạt sen thập cẩm

25,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Cơm chảo gà

70,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Cơm chảo bò quấn nấm

85,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Cơm chảo bò lúc lắc

80,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Cơm chảo sườn

75,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Cơm chảo bò bittet

90,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]