Menu đặc biệt

Bittet xíu mại

90,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Phở bò

45,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Cơm rang Dương Châu

51,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]

Cơm bò nướng sốt Teryyaki

75,000 VNĐ

[ 0 đánh giá]